להגיע לפסגות הגבוהות ביותר. ביחד.

צוות ביה"ס

 

שם משפחה

שם פרטי

מקצוע

תפקיד

 ממןאריה מנהל
 שיריאןחנהמדעים 
 אלבזאבישגמדעים 
 בן זנורותמתמטיקהרכזת מתמטיקה
 נטףגליתמתמטיקה, ספרותמחנכת ח'1, רכזת מועצת תלמידים
 כהאןחנהמתמטיקה 
 צובריסיגלמתמטיקה 
 לביאליאורספרות, לשוןרכזת ז', רכזת ספרות ולשון, מחנכת ז'1
 בקרענבלספרות, לשוןרכזת הכלה והשתלבות, מחנכת ט'2    
 דרוראוריהיסטוריה, של"חרכז טיולים
 ששוןמזלהיסטוריה 
 כהןדוריתתנ"ךרכזת חברתית, מחנכת ז'2,רכזת מועצת תלמידים
 מאיראילנהג"גרכזת תקשוב, רכזת "אמירים"
 מנסוררוניתחנ"גרכזת ט', רכזת ביטחון
 פלגבועזחנ"גמחנך ט'1
 תורג'מןאוריתאנגליתרכזת אנגלית, מחנכת ח'2
 קריינררינהאנגלית 
 כיבשורוניקאנגלית, צרפתית 
 פורתזהבהערבית 
 ארףמיכל מתי"ה
 אליהולימור מחנכת חינוך מיוחד
 שני-שינווטרתמר יועצת
 כהןהילה מנהלנית
 בן הרושאורן אב בית
 קפשורד מתרגלת תל"מ
 אברהםאדל תומכת למידה
 בר כליפהאתי תומכת למידה
 לוי-צליקנטלי מתלי"ת
 סאסיצהלית מחנכת חינוך מיוחד
כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות